PPC Pompy Ciepła

Ciepło z Głębi Ziemi

PPC Pompy Ciepła
Ciepło z Głębi Ziemi
PPC Pompy Ciepła
Ekologiczne i oszczędne pompy ciepła.
Panele fotowoltaiczne
Energia ze słońca. Na przyszłość.
Poprzedni
Następny

Dopłaty do pomp

Kredyt z dotacją WFOŚiGW w formie częściowej spłaty kapitału jest przeznaczony na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (tylko wybrane województwa w których WFOŚiGW wypłaca dofinansowanie)

Uprawnieni do ubiegania się o kredyt z dotacją

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będące właścicielem/-ami lub użytkownikiem/-ami wieczystym/-mi nieruchomości, położonej na terenie województwa łódzkiego, dla potrzeb której modernizowane będzie pracujące źródło ciepła lub budowane nowe źródło ciepła oparte o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

W budynkach znajdujących się w trakcie budowy, dopuszcza się wyłącznie wykonywanie, w ramach zadania objętego kredytem, nowego źródła ciepła opartego o odnawialne źródła energii, z zastrzeżeniem, iż pozwolenie na użytkowanie budynku będzie wydane nie później niż w terminie jednego roku od daty złożenia w banku wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na:

  • zakup oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła oraz wykonanie i modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. (z wyłączeniem kosztów zakupu grzejników). Koszty kwalifikowane za ww. prace nie mogą przekroczyć:
    – dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej,
    – dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej,
    – dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła – 2.000,00 zł/kW mocy znamionowej.
  • odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe,

Poniżej zamieszczamy linki do stron instystucji udzielających kredytów z dotacją WFOŚiGW

Województwo łódzkie

Województwo mazowieckie

Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji . Dotacja do pompy ciepła w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych

Województwo małopolskie

Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Krakowa. Dotacja do pomp ciepła w wysokości 900zł/kW mocy cieplnej.

Województwo pomorskie

Likwidacja niskiej emisji wspierająca rozwój odnawialnych źródeł energii.

PPC - POLSKIE POMPY CIEPŁA Produkujemy pompy ciepła od 2006r.

Close Menu